KONTAKT Z NASZYM DORADCĄ HANDLOWYM
693 809 809
Logowanie e-mail: info|granityskwara.pl| |info|granityskwara.pl
Napisz lub zadzwoń. Przedstawimy najlepszą ofertę i wstępną wycenę nagrobka.

Renowacja zabytkowego cmentarza "Cudu Nad Wisłą" Poległych Żołnierzy Polskich 1920 r. w Radzyminie

Renowacja zabytkowego cmentarza Cudu Nad Wisłą Poległych Żołnierzy Polskich 1920 r. w Radzyminie

Największa nekropolia bitwy 1920 roku o powierzchni ok. 5 hektarów.

Znajdują się tutaj zbiorowe mogiły polskich żołnierzy poległych w bitwie pod Radzyminem w sierpniu 1920 roku, bratnia mogiła 127 żołnierzy polskich 1939 roku oraz groby żołnierzy organizacji konspiracyjnych z lat wojny 1939 - 1944. Na cmentarzu znajduje się Kaplica z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, pamiątkowymi tablicami i urnami z ziemią z Katynia oraz z cmentarzy żołnierzy polskich 1920 roku w Grodnie, Nowogródku i Wołkowysku. Na bramie cmentarnej i mogiłach można zobaczyć tablice poświęcone żołnierzom pułków walczących o Radzymin.

Cmentarz ten 13 czerwca 1999 roku nawiedził Ojciec Święty Jan Paweł II.
 

"Chociaż na tym miejscu najbardziej wymowne jest milczenie, to przecież czasem potrzebne jest także słowo. I to słowo chcę tu pozostawić. Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy podjęli wówczas walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem. Pragnę wszystkich uczestniczących w tym spotkaniu pobłogosławić w imię Trójcy Przenajświętszej. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!"  

Ojciec Święty Jan Paweł II


Kompleksowa modernizacja zabytkowego cmentarza obejmowała zarówno roboty rozbiórkowe, renowacje elewacji zewnętrznych i tynków wewnętrznych, jak również wymianę poszycia dachowego i posadzek. Obiekt został również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.