KONTAKT Z NASZYM DORADCĄ HANDLOWYM
693 809 809
Logowanie e-mail: info|granityskwara.pl| |info|granityskwara.pl
Napisz lub zadzwoń. Przedstawimy najlepszą ofertę i wstępną wycenę nagrobka.

Renowacja cmentarza Powstańców Warszawy na Woli
w latach 2012 - 2014

Renowacja cmentarza Powstańców Warszawy na Woli w latach 2012 - 2014

Największy zabytkowy cmentarz ofiar Powstania Warszawskiego założony 25 listopada 1945 r. na Woli przy ulicach Wolskiej i Sowińskiego.
Spoczywają na nim szczątki ponad stu czterech tysięcy osób: powstańców i ludności cywilnej stolicy. Ich prochy zostały po wojnie ekshumowane z licznych mogił na ulicach, skwerach i podwórkach Warszawy.

Przez lata zaniedbań i braku odpowiedniej pielęgnacji mogiły uległy znacznemu zniszczeniu.
Konieczne było przeprowadzenie gruntownego remontu, który został wykonany przez naszą firmę w kilku etapach na przestrzeni 2 lat.

Prace budowlano-remontowe i konserwacyjne polegały m.in. na: demontażu starych tablic epitafijnych, wykonaniu fundamentów pod nowe tablice z antracytowego granitu "Impala" wraz z podstawami z polskiego granitu "Strzegom", wymianie obrzeży w kilkudziesięciu mogiłach zbiorowych, odnowieniu muru cmentarnego oraz alejek, uporządkowaniu zieleni.

Renowacja cmentarza Powstańców Warszawy objęta była honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.