KONTAKT Z NASZYM DORADCĄ HANDLOWYM
693 809 809
Logowanie e-mail: info|granityskwara.pl| |info|granityskwara.pl
Napisz lub zadzwoń. Przedstawimy najlepszą ofertę i wstępną wycenę nagrobka.

Prace remontowo-konserwatorskie
na Polskim cmentarzu Wojennym w Bolonii, Włochy

Prace remontowo-konserwatorskie na Polskim cmentarzu Wojennym w Bolonii, Włochy

Zadaniem naszej firmy było przywrócenie pierwotnego wyglądu cmentarza,

a w zakresie prac znajdowały się:

- obróbka blacharska gzymsu zadaszenia głównej bramy wejściowej,

- naprawa mocowania okładzin z płyt trawertynowych słupów zadaszenia ołtarza,

- posadowienie, wypoziomowanie, wypionowanie, ujednolicenie linii obrzeży kwater cmentarnych,

- podział kwater na nagrobki indywidualne z zastosowaniem belek trawertynowych,

- uczytelnienie liter na symbolach religijnych i innych elementach,

- wymiana  trawertynowych krzyży,

- sklamrowanie pęknięć fundamentów ogrodzenia cmentarza,

 

Prace rozpoczęły się w lipcu 2014 r. W dniu 20 grudnia 2014 r. dokonano odbioru końcowego prac remontowych na cmentarzu z udziałem przedstawicieli władz Bolonii.

Polski Cmentarz Wojenny w Bolonii ma w przyszłym roku zostać objęty opieką przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, tak jak ma to miejsce w wypadku Polskich Cmentarzy Wojennych na Monte Cassino i w Loreto, co znacząco poprawi dostępność cmentarza dla osób zwiedzających.

Największa nekropolia spośród czterech polskich cmentarzy usytuowanych na ziemi włoskiej. Spoczywa tam 1432 żołnierzy 2 Korpusu Polskiego poległych w walkach na Linii Gotów, w Apeninie Emiliańskim i w bitwie o Bolonię. Wśród nich znajdują się także groby 14 zmarłych w latach 1947 - 1957.

Cmentarz powstał z inicjatywy ówczesnego dowódcy 2 Korpusu Polskiego gen. dyw. Władysława Andersa. Wybudowany został w okresie od 1 lipca do 15 grudnia 1946 roku przez żołnierzy 10 Batalionu Saperów 2 Korpusu Polskiego przy pomocy włoskich kamieniarzy. Cmentarz zaprojektował ppor. inż. arch. Zygmunt Majerski. Elementy dekoracyjne zaprojektował i wykonał architekt i rzeźbiarz Michał Paszyna.